Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii w zależności od charakteru świadczonej pomocy prawnej może mieć być ustalane w oparciu o stawkę godzinową, może mieć charakter ryczałtowy, a w uzasadnionych przypadkach, obejmować zarówno ustaloną kwotę ryczałtu, jak i tzw. premię za sukces.