Formy współpracy

  • udzielanie porad prawnych w formie indywidualnych konsultacji,
  • współpraca z zespołem prawników dedykowanym do danej sprawy,
  • dyżury prawnika w siedzibie klienta,
  • uczestnictwo w spotkaniach, negocjacjach, konferencjach, posiedzeniach organów osób prawnych,
  • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami i organami
  • prowadzenie szkoleń.
  • sporządzanie opinii prawnych
  • przeprowadzanie audytów prawno-ekonomicznych we współpracy ze specjalistami z zakresu ekonomii i finansów.